Ανώτερη
Λαπαροσκοπική
Χειρουργική
Ανώτερη
Λαπαροσκοπική
Χειρουργική
slider4
Λαπαροσκοπική
Χειρουργική
Ανώδυνη
Χειρουργική
Πρωκτού
slider4
Λαπαροσκοπική
Χειρουργική
Ειδίκευση στο
Vivantes Klinikum
Βερολίνου


Επιστροφή στην Κορυφή